PROGRAM - SESJA, 01.12.2017

 
 

 

SESSION I

Chairmen: Marco Manzi, Luis Mariano Palena
Panelists for morning session : Roberto Ferraresi, Mauro Gargiulo, Łukasz Dzieciuchowicz, Aleksander Falkowski, Piotr Ciostek​

 

0815 - 0820

Introduction on CLI endovascular treatment 
Marco Manzi, Grzegorz Oszkinis

 

0820 - 0830

Ochrona radiologiczna personelu w procedurach interwencyjnych 
Jerzy Kowski
Wykład sponsorowany firmy GE Healthcare 
 

 

0830 - 0840

Bezpieczeństwo środków kontrastowych w świetle obowiązujących wytycznych
Jarosław Cieślicki 
Wykład sponsorowany firmy GE Healthcare  

 

0840 - 0920

Live-in-box presentation (case n°5 - Abbott) - panel discussion
Marco Manzi

# US guided antegrade CFA access and 6 Fr sheath deployment
# Endoluminal/subintimal crossing of SFA - POP lesions
# Attempt of Peroneal-Pedal arteries recanalization (endo-subintimal) + POBA
# Supera Stent. Retrograde access and PRESTO Technique for proximal SFA stenting
# Devices:
- 0.018" - 0.014" GW.
- Optimal balloon angioplasty as a vessel preparation (5, 6 and if needed 7mm)
- 5 mm Supera Stent
- Armada balloons

 

0920 - 0935

SFA Endovascular First: Why and When?
Mauro Gargiulo

 

0935 - 1010

Live-in-box presentation (case n°8 - Boston) - panel discussion
Luis Mariano Palena

# US guided antegrade CFA access and 7 Fr sheath deployment
# Attempt of antegrade ATP - Lateral Plantar arteries recanalization (endo-subintimal) + POBA
# if failure, ATA-Pedal arteries crossing and Pedal-Plantar LOOP technique (retrogrande recanalization of lateral plantar and ATP) + POBA
# Jetstream atherectomy?
# Ranger DCB in tibial arteries
# Devices:
- V18/V14 GW
- Coyote, Coyote ES and Sterling ballon angioplasty BTK
- Jetstream Atherectomy catheter 1,85 mm
- Ranger DCB BTK

   

SESSION II

Panelists for morning session : Roberto Ferraresi, Mauro Gargiulo, Radosław Pietura, Arkadiusz Jawień, Dariusz Janczak 

 

1010 - 1025

Multiple Stent Delivery System (MSDS): use & indications 
Marco Manzi

1025 - 1045

Coffee break

 

1045 - 1125

Live-in-box presentation (case n°4 - Asahi) - panel discussion
Marco Manzi

# US guided antegrade CFA access and 6 Fr sheath deployment
# ATP - Lateral Plantar arteries recanalization (endo-subintimal/antegrade) + POBA
# if failure, ATA-Pedal artery recanalization and Pedal-Plantar LOOP technique + retrograde recanalizationof Lateral plantar artery and ATP + POBA
# Devices:
- 0.018" and/or 0.014' GW Asahi
- CTO GW. Astato XS 20-30
- Navigation GW. Filder FC, Gladius, Haldberg Gaia PV

 

1125 - 1145

DM-ESRD: How to move forward in nonrevascularizable arteries? 
Roberto Ferraresi

  1145 - 1200 Evangelisches Krankenhaus Konigin Elżbieta Herzberge gGmbH
Jan Theil

1200 - 1300

Lunch

 

 

SESSION III

Chairmen: Marco Manzi, Luis Mariano Palena
Panelists for afternoon session : Max Amor, Tomasz Jargiełło, Wacław Kuczmik, Waldemar Dziekiewicz, Sławomir Nazarewski ​

 

1300 - 1340

Live-in-box presentation (case n°3 - Abbott) - panel discussion
Marco Manzi

# US guided antegrade CFA access and 6 Fr sheath deployment
# Endoluminal/subintimal crossing of SFA CTO.
# Attempt of ATP- Lateral Plantar arteries recanalization (endo-subintimal/antegrade-retrograde) + POBA
#  if failure, ATA-Pedal artery recanalization (endo-subintimal/antegrade-retrograde) + POBA
# Devices:
- Command - Command ES GW
- Armada XT - Armada 14 balloon

 

1340 - 1355

What do you know about CO2 angiography? 
Luis Mariano Palena

 

1355 - 1435

Live-in-box presentation (case n°7 - Bard) - panel discussion
Luis Mariano Palena

# US guided antegrade CFA access and 6 Fr sheath deployment
# Endoluminal/subintimal crossing of SFA-POP lesions
#  Attempt of ATA - Pedal artery recanalization (endo-subintimal/antegrade-retrograde) + POBA
# if failure, ATP - Lateral Plantar arteries recanalization (endo-subintimal/antegrade-retrograde) + POBA
# Lutonix DCB in tibial arteries
# Devices:
- 0.018"/0.014" GW
- Ultraverse balloon angioplasty BTK
- Dorando balloon angioplasty SFA-POP
- Lutonix 0.014" DCB BTK

 

1435 - 1450

Decisional Tree for retrograde access 
Marco Manzi

1450 - 1515

Coffee break

    SESSION IV

Panelists for afternoon session : Max Amor, Jerzy Garcarek, Tomasz Jakimowicz, Wojciech Skibinski, Zbigniew Gałązka
 

 

1515 - 1555

Live-in-box presentation (case n°6 - Medtronic) - panel discussion
Marco Manzi

# US guided antegrade CFA access and 6 Fr sheath deployment
# Antegrade endoluminal crossing of the POP CTO
#  if failure, distal retrograde access + retrograde endoluminal crossing
# Spider Filter 4-5 mm deployment in the distal POP
# HawkOne atherectomy + DCB
# Devices:
- Spider Filter
- Hawkone M (0.014" - 5.9 cm of tip length)
- Optimal Balloon angioplasty as predilatation (Pacific Plus - 5 mm)
- DCB InPact Pacific (5 mm)

 

1555 - 1610

BTK angioplasties: When coronary devices could help?
Max Amor

 

1610 - 1625

Bypass „in situ”- zrozumieć i polubić
Ewa Święcka, Tom Hammermüller, Frank Wittstock 

 

1625 - 1635

Revascularization of occlusive disease with heparin bonded bypass graft. Long term results with a proven technology
Jerzy Głowiński
Wykład sponsorowany firmy WL Gore & Associates

  1635 - 1645 Tea break
    SESSION V

Panelists for afternoon session: Piotr Andziak, Paweł Chęciński, Fryderyk Pukacki, Grzegorz Madycki, Waldemar Kostewicz

 

1645 - 1655

Czy mamy nową technologię poprawy wyników zastosowania balonów lekowych w SFA? Badanie PRELLUDE. PRospective Study for the TrEatment of Atherosclerotic Lesions in the Superficial Femoral Artery (SFA) and/or Popliteal Artery Using the Serranator DevicE
Przemysław Nowakowski

 

1655 - 1705

Czego nauczyłem się wykonując zabiegi wenątrznaczyniowe poniżej stawu kolanowego?
Grzegorz Halena

 

1705 - 1715

Zastosowanie trombolizy dotętniczej w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Włodzimierz Hendiger

  1715 - 1725
Trombektomia mechaniczna w ostrym niedokrwieniu kończyn - samodzielna terapia, kontynuacja czy wstęp do leczenia?
Piotr Myrcha
 

 

1725 - 1735

Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu trudno gojących się ran 
Jarosław Miszczuk, Maria Błońska-Staniec, Anna Barczak 

 

1735 - 1745

VAC terapia w praktyce chirurgicznej 
Maciej Zieliński

 

1745 - 1755

Jak rewaskularyzacja wpływa na gojenie ran
Grzegorz Oszkinis

 

 

Conclusion & take home messages
Marco Manzi, Grzegorz Oszkinis

Do konferencji pozostało:

 

 

 

dni
godzin
minut
 ORGANIZATORSESJA SPECJALNA


 
 

 

 
  
  PATRONAT HONOROWY
 

                                                                              
                      
 
PATRONAT 
 
          
 
PATRONAT MEDIALNY


 

SPONSOR WSPIERAJĄCY
 
              


WYSTAWCY